Thermal Weldıng Teknolojisi İle Bademcik Ameliyatı

Thermal Weldıng Teknolojisi İle Bademcik Ameliyatı

Ekol Hastanesi’nden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Çağlar Çallı

Kronikleşmiş bademcik enfeksiyonu oluşturduğu potansiyel komplikasyonlardan dolayı önemle ele alınmalıdır. Bunlar arasında romatizmal ateş, kalp kapakçığı hastalıkları, böbrek hastalıkları önem taşımaktadır.

Bademciklerin alınması eğer doğru zamanda ve uygun hastalara uygulanırsa bir sorun yaratmaz. Thermal Welding sisteminde ısıyla yapılan yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemle yara dokuları ayrılırken ısı ve basınç uygulanır. Bu nedenden dolayı ağrı hissi ve kanama daha az olmaktadır.

Bademcik ameliyatında kullanılan tüm tekniklerin ortak özelliği, ameliyat sonrası görülen ağrı ve kanama riskidir. Bademcik ameliyatları sonrası hastaların daha konforlu olması için modern ve teknolojik bir sistem geliştirilmiştir. “Thermal Welding Sistem” (TWS) olarak adlandırılan bu sistem ilk kez 2004 yılında ABD’de kullanılmaya başlanmıştır.

Bademcik enfeksiyonları kronikleşebilir

Bademcik enfeksiyonlarının kimi durumlarda kronikleşebilir ve bu zeminde akut ataklara neden olabilir. Kronikleşmiş bademcik enfeksiyonu oluşturduğu potansiyel komplikasyonlardan dolayı önemle ele alınmalıdır. Bunlar arasında romatizmal ateş, kalp kapakçığı hastalıkları, böbrek hastalıkları önem taşımaktadır. Uyku bozuklukları da yine solunum problemi oluşturan, uykuda geçici solunum durmaları yani apneler ile karakterize dönemler meydana getiren komplikasyonlardır.

Çocuk yaş grubunda tanı aşamasında aileden alınan bilgilerin çok önemli. Atakların sıklığı, şiddeti, tıkanıklık bulguları, uykudaki solunum problemleri tanı ve tedavi seçeneğinin belirlenmesinde çok önemlidir. Buna ilave olarak muayene bulguları ve kan tetkikleri de önemlidir.

Hasta için Thermal Welding

Klasik bademcik ameliyatı genel anestezi altında, bademciklerin, kapsülüyle birlikte diseksiyon yöntemi ile çıkarılması şeklindedir. Bademcikler kan dolaşımı fazla olan dokulardır. Bu yüzden ameliyat sırasında ve sonrasında kanama ihtimali vardır. Thermal Welding ile bademcik ameliyatı ise klasik yönteme göre çok daha rahat uygulanabilmektedir.

Ekol Hastanesi’nde uygulayabildiğimiz Thermal Welding Sistemin temel prensibi, damarsal yapılara termal enerjinin direkt olarak aktarılması yoluyla kanama kontrolünün ve beraberinde dokularda ayrışmanın sağlanmasıdır. Thermal Welding, operasyon esnasında ısı enerjisi ile ameliyat alanında kanama kontrolünü sağlar ve daha sonraki dönemde doku iyileşmesini hızlandırır. Bu yöntem ameliyat esnasında kanamayı engellediği için, ameliyat süresini ve anestezi süresini önemli ölçüde azaltmaktadır.

Daha az kanama, daha az ağrı

Sistem, ameliyat esnasında önemli ölçüde rahatlık sağlarken ameliyat sonrası dönemde de kanama riskinde belirgin derecede azalmaya yol açmaktadır. Böylelikle de ikinci bir uygulamayı ve bunun getirdiği zorlukları önlemektedir. Ayrıca, ameliyat sonrası dönemde yine çok önemli bir problem olan ve yaklaşık 10 gün kadar süren ağrı şikayeti de önemli ölçüde azalmaktadır. Thermal Welding yöntemi sonuç olarak hasta açısından, ameliyat sonrası dönemde hastanın toleransını artırırken önemli derecede konfor sağlar. Thermal Welding; etkin, kolay ve tolere edilebilir yepyeni bir tonsillektomi tekniğidir” şeklinde konuştu.

Bademcik Ameliyatının gerekli olduğu durumlar

  • Tıkayıcı belirtiler (bademcikler büyüyerek solunum yolunu tıkayabilir)
  • Uyku ile ilgili solunum problemleri (horlama, uyku apne sendromu)
  • Bademcik apsesi
  • Yılda ortalama 4-5 kez bademcik enfeksiyonu geçirme
  • Romatizmal ateş
  • Kalp Kapakçık Hastalığı
  • Böbrek rahatsızlığı

Bu gönderiyi paylaş


× Whatsapp